GF-25D-02C, GF-25D-02C direct from Taizhou Guangfeng Plastic Co., Ltd. in CN